Gotowe wzory pism i wniosków do pobrania

Aby ułatwić Państwu poprawne sporządzenie wniosku egzekucyjnego, przygotowaliśmy wzory dokumentów.

Wnioski

Informacja o RODO

Prosimy o zawarcie możliwie największej ilości danych dotyczących dłużników.

Większa ilość dokładnych danych we wniosku nie tylko upraszcza pracę Komornika, ale też znacząco przyczynia się do skrócenia czasu przetwarzania wniosku i egzekucji środków od dłużnika.
1

Wniosek egzekucyjny

Pobierz: DOC
2

Formularz wniosku o wszczęcie egzekucji

Pobierz: PDF
3

Wniosek o poszukiwaniu majątku dłużnika

Pobierz: DOC
4

Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego

Pobierz: DOC
5

Wniosek egzekucyjny świadczeń alimentacyjnych

Pobierz: DOC
6

Wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Pobierz: PDF
7

Wniosek o zmianę wysokości alimentów

Pobierz: PDF
8

Formularz wykazu majątku dłużnika

Pobierz: PDF
9

Formularz skargi na czynności komornika

Pobierz: PDF
10

Wniosek wierzyciela o wyborze komornika

Pobierz: DOC