image2

Najnowsze licytacje

O kancelarii

 

W roku 2021 Kancelaria ma możliwość przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela zgodnie z art. 10 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018r., tj. z obszaru apelacji wrocławskiej (obejmującej województwa dolnośląskie i opolskie).

 

W każdą środę pomiędzy 10:00 a 15:00 komornik przyjmuje strony osobiście.

  Kancelaria korzysta z najnowszych rozwiązań elektronicznych:

  • Elektronicznego Postępowania Upominawczego. W ramach elektronicznego postępowania upominawczego można złożyć do komornika za pośrednictwem internetu elektroniczny wniosek o wszczęcie egzekucji.Warunkiem skutecznego wniesienia pisma procesowego drogą elektroniczną w tym postępowaniu jest uprzednie założenie konta w systemie teleinformatycznym. 
  • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie EPU znajdują się tutaj => LINK
  • Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych,
  • Systemu OGNIVO ( Poszukiwanie rachunków bankowych dłużników)
  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zapytanie o dłużników składane są za pośrednictwem internetu. Odpowiedzi na zapytania odbierane są droga elektroniczną co znacznie skraca czas ( 1 – 3 dni).
  • CEPiK-u bezpośredni dostęp. Bezpośredni dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców pozwala w krótkim czasie uzyskać niezbędne informacje o pojazdach posiadanych przez dłużnika.
  • Serwisu Internetowego Krajowej Rady Komorniczej – Obwieszczenie o licytacjach.
  • Dostęp do systemu komornik on-line
  • Elektroniczny dostęp do Rejestru Zastawów

W kancelarii utworzono i wdrożono politykę bezpieczeństwa informacji.

 
                                                  POWYŻSZE DANE MAJĄ JEDNIE CHARAKTER INFORMACYJNY.