Gabriela Morawiec
Komornik Sądowy Wrocław-Krzyki

Komornik Sądowy

Gabriela Morawiec

Absolwentka studiów prawniczych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację komorniczą odbyła pod patronatem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia Jerzego Krasowskiego, którą ukończyła w 2007 egzaminem z wynikiem celującym.

Od 2011 roku prowadzi własną kancelarię komorniczą. Ponadto pełni funkcję członka Izby Komorniczej we Wrocławiu oraz Komornika wizytatora. Współpracuje ze stowarzyszeniem studenckim ELSA Wrocław. Uczestniczy w licznych szkoleniach zawodowych, na bieżąco poszerzając swoją wiedzę i umiejętności. Prywatnie mężatka oraz mama czwórki dzieci.

O kancelarii

W roku 2023 Kancelaria ma możliwość przyjmowania spraw  z obszaru całej  apelacji wrocławskiej (obejmującej województwa dolnośląskie i opolskie).

W każdą środę pomiędzy 10:00 a 15:00 komornik przyjmuje strony osobiście.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

W ramach elektronicznego postępowania upominawczego można złożyć do komornika za pośrednictwem internetu elektroniczny wniosek o wszczęcie egzekucji. Warunkiem skutecznego wniesienia pisma procesowego drogą elektroniczną w tym postępowaniu jest uprzednie założenie konta w systemie teleinformatycznym.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie EPU znajdują się poniżej

Kancelaria korzysta z najnowszych rozwiązań elektronicznych:

  • Centralna Baza Ksiąg Wieczystych
  • System OGNIVO (Poszukiwanie rachunków bankowych dłużników)
  • Platforma Usług Elektronicznych ZUS
  • Kancelaria Komornika-EAE Pełna automatyzacja obsługi czynności egzekucyjnych
  • Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczej
  • System „Komornik Online”
  • System Bailiff Management System (BMS)- system raportowania dla Wierzycieli, Pełnomocników
  • Elektroniczny dostęp do Rejestru Zastawów
  • Bezpośredni dostęp do CEPiK-u

Kancelaria w mediach

“Ta praca wymaga wielu poświęceń. Mimo tego Gabriela Morawiec nie wyobraża sobie wykonywania innego zawodu. Od 10 lat pracuje w egzekucji.”

Komornik.pl

“Z danych Krajowej Rady Komorniczej wynika, że coraz więcej kobiet wybiera pracę komornika. Obecnie co czwarta osoba, która wykonuje ten zawód jest kobietą.”

Rzeczpospolita

“Kobieta idzie po dług. Pierwszy dłużnik wrzeszczał: "Żebyś nigdy dzieci nie miała!". Wiedziałam, że dla komornika nie będzie szacunku.”

Gazeta Wyborcza

“Apartament w Sky Tower na licytacji komorniczej.”

Gazeta Wrocławska
Powyższe dane mają jedynie charakter informacyjny