OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

w dniu 24 stycznia 2024 roku o godz. 10:00 w sali nr 133 Sądu Rejonowego w dla Wrocławia-Krzyków, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci:
działki ewidencyjnej nr 174 o powierzchni 0,2300 ha
położonej w Strzegomianach;

posiadającej założoną księgę wieczystą w SĄD REJONOWY WROCŁAW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH WROCŁAW nr WR1K/00020108/3.

Na terenie działki znajduje się budynek trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem o pow. zabudowy ok. 284 m2 i powierzchni użytkowej ok. 649,97 m2, będący w 65% stanu zaawansowania, objęty decyzją nr 835/2021 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 27 lipca 2021r. o rozbiórce.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 243.800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę 182.850,00 zł.

Wysokość rękojmi wynosi 24.380,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Więcej informacji w zakładce:

strona główna -> licytacje –> nieruchomości