image2

Najnowsze licytacje

Zasięg terytorialny Kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrocławiu dla Wrocławia-Krzyków Gabriela Morawiec podejmuje działania w obszarze właściwości wyżej wskazanego sądu.

USTAWA
z dnia 22 marca 2018 r.
o komornikach sądowych


Art. 8. [Rewiry komornicze]

1. Komornik działa na obszarze swojego rewiru, z uwzględnieniem art. 10.

2. Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków nie ma w chwili obecnej możliwości przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych.

Szczegółowy zakres znajdą Państwo poniżej:

Zasięg terytorialny Kancelarii

Zestawienie kodów pocztowych i ulic dla rewiru działania Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków

W formacie kodów pocztowych: PDF

W formacie kody pocztowe + ulice: PDF