image2

Zasięg terytorialny Kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrocławiu dla Wrocławia-Krzyków Gabriela Morawiec podejmuje działania w obszarze właściwości  wyżej wskazanego sądu.

 

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji - Dz. U. Nr 133, poz. 882, ze zm.

 

W przypadku wyboru komornika w wyżej wymienionym trybie, na wniosku egzekucyjnym należy wpisać oświadczenie iż  "wyboru komornika dokonano na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji".


Szczegółowy zakres znajdą Państwo poniżej: