image2

Wzory wniosków

Aby ułatwić Państwu poprawne sporządzenie kierowanego do Kancelarii wniosku egzekucyjnego, przygotowaliśmy dla Państwa do pobrania gotowe wzory pism i wniosków.

Podczas sporządzania wniosku o egzekucję, Komornik prosi by w miarę Państwa możliwości podana została możliwie największa ilość danych dotyczacych dłużników, a w szczególności:

- w przypadku osoby fizycznej numer PESEL, NIP, nr dowodu osobistego
 
- w przypadku osoby prawnej numer REGON, numer KRS
 
Większa ilość dokładnych danych we wniosku nie tylko upraszcza pracę Komornika, ale też znacząco przyczynia się do skrócenia czasu przetwarzania wniosku i egzekucji środków od dłużnika.
 

Do pobrania

Wniosek alimentacyjny (KMP) => PDF DOC

Wniosek egzekucyjny (KM) => PDF DOC

Wniosek o poszukiwaniu majątku dłużnika => PDF DOC

Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego => PDF DOC

Wniosek wierzyciela o wybór komornika => PDF DOC

Wniosek o zmianę wysokości alimentów => PDF DOC

Wniosek o wydanie zaśw. o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych => PDF DOC

Zgoda na przesyłanie faktur droga elektroniczną  PDF

Oświadczenie w trybie art. 801 k.p.c.  PDF